Bekendtgørelse om afskrivning på ejendomme med hjemfaldsforpligtelse m.v. § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1289 af 13. december 2005

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.

Stk. 2 Samtidig ophæves cirkulære nr. 4 af 4. januar 1999 om afskrivning på ejendomme hvorpå der hviler en hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art.