Bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 817 af 15. juni 2023

Kompetencebevis udstedt af kursusudbyder
§ 25

Kompetencebevis opnås ved deltagelse i kursus og ved – i forbindelse med kurset – at bestå en afsluttende prøve, jf. dog § 26. Kompetencebevis udstedes af kursusudbyderen, jf. § 22, på en formular, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk under Selvbetjening/Blanketter).