Bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 817 af 15. juni 2023

§ 27

Et kompetencebevis udstedt i medfør af § 25 skal indeholde attestation om, at indehaveren har bestået en uafhængig afsluttende prøve, der omfatter alle de i forordningens artikel 7, stk. 2, nævnte slagteoperationer, og oplysning om, hvilken/hvilke dyreart(er) og hvilken type udstyr beviset gælder for.