Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 6 af 04. januar 2019

§ 3

Ved konvertible obligationer og gældsbreve forstås i denne bekendtgørelse obligationer eller andre gældsbreve, der opfylder følgende betingelser:

  • 1) Obligationen eller gældsbrevet er udstedt af et aktie- eller anpartsselskab.

  • 2) Obligationen eller gældsbrevet giver långiveren ret til at konvertere sin fordring på selskabet til aktier eller anparter i det udstedende selskab.

  • 3) Obligationen eller gældsbrevet er kendetegnet ved at det beløb, hvormed obligationen eller gældsbrevet indfries på et på forhånd fastlagt indfrielsestidspunkt, er garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A, såfremt retten til konvertering ikke udnyttes.