BBR-loven § 4

Denne konsoliderede version af bBR-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om bygnings- og boligregistrering

Lov nr. 243 af 12. maj 1976,
jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 06. august 2019

§ 4

Offentlige myndigheder samt ejere af registrerede bygninger, enheder m.v. skal efter regler, der fastsættes af skatteministeren, meddele oplysninger til brug for registrets drift.

Stk. 2 Offentlige og private virksomheder m.fl. kan efter regler, der fastsættes af skatteministeren, meddele oplysninger til brug for registrets drift.

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte regler om eventuelt vederlag for oplysninger meddelt efter stk. 2.

Stk. 4 Virksomheder, der leverer elektricitet, fjernvarme, naturgas, bygas eller fyringsolie, skal efter regler, der fastsættes af skatteministeren, meddele oplysninger om den enkelte slutbrugers energiforbrug og installationer til brug for registrets drift.

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte regler om Energinet.dk's meddelelse af oplysninger om den enkelte slutbrugers energiforbrug og installationer til brug for registrets drift.