14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsloven § 15a

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel paragraf 15a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1391 af 30. september 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15a En lønmodtager i et ansættelsesforhold, der ikke har haft mulighed for inden 6 uger efter barnets fødsel eller modtagelse at varsle afholdelse af fravær efter § 9 over for en arbejdsgiver, jf. § 15, stk. 4, og som har ret til barselsdagpenge efter § 21, stk. 3, eller § 21 a, skal med 8 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om, hvornår orloven påbegyndes, og om længden heraf.

•••
profile photo
Profilside