14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 26

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 10. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 En fødevarevirksomhed, som ikke er omfattet af artikel 4, stk. 1, i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, må kun modtage fødevarer fra en autoriseret eller registreret fødevarevirksomhed.

•••

Stk. 2 Æg omfattet af § 6, stk. 1, nr. 5, og stk. 3, må ikke markedsføres i fødevarevirksomheder, som ikke tilhører primærproducenten selv.

•••

Stk. 3 En virksomhed må kun levere fødevarer til andre fødevarevirksomheder, hvis den er autoriseret eller registreret til det, jf. dog § 10 og §§ 17-19.

•••

Stk. 4 Stk. 1 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

  • 1) Fødevarerne modtages fra en virksomhed beliggende i et tredjeland.

  • 2) Fødevarerne modtages fra primærproducenter omfattet af § 3, stk. 3.

  • 3) Honning og andre biprodukter beregnet til konsum modtages fra biavlere omfattet af § 4, stk. 6.

  • 4) Fisk og krebsdyr samt kød af tamhovdyr, fjerkræ, opdrættet vildt og vildt modtages fra endelige forbrugere med henblik på håndtering af dette efter bestemmelsen i § 16.

  • 5) Fødevarerne modtages som bidrag til en madordning, som omfatter en afgrænset kreds af personer.

•••
profile photo
Profilside