Auktionsloven § 15

Denne konsoliderede version af auktionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere

Lov nr. 132 af 16. april 1935,
jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 09. april 1986,
som ændret ved lov nr. 385 af 22. maj 1996 og lov nr. 1018 af 23. december 1998

§ 15

Det er en auktionsleder forbudt i tilknytning til en afholdt auktion at medvirke ved salg underhånden af en opråbt, men ikke ved auktionen solgt genstand eller at modtage vederlag i anledning af sådant salg.