14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 2b

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 2b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2b Følgende personer kan efter eget ønske betale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for perioder, hvor de modtager de nævnte ydelser:

  • 1) Personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, og som modtager overgangsydelse eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

  • 2) personer, der modtager fleksydelse efter lov om fleksydelse,

  • 3) personer, der i medfør af § 74 o, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., modtager efterløn uden at være medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, og

  • 4) personer, der er omfattet af lov om delpension.

•••
profile photo
Profilside