14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 23b

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 23b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (LBK nr 1110 af 10/10/2014) er teksten i nr. 3 og 4 i §23b, stk. 1 ved en fejl blevet lagt sammen i nr. 3. Der er også fejlagtigt skrevet "skrifteligt" i stedet for "skriftligt" i nr. 9 (som altså på grund af førnævnte fejl er nr. 8 i LBK 1110).
Se §8, nr. 2 i LOV nr 1556 af 21/12/2010 og §15, nr. 1 i LOV nr 268 af 25/03/2014, der begge ændrer §23b.

§23b Arbejdsmarkedets Tillægspension skal have effektive former for virksomhedsstyring, herunder

  • 1) en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling,

  • 2) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis,

  • 3) skriftlige forretningsgange for alle de væsentlige aktivitetsområder,

  • 4) effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, som Arbejdsmarkedets Tillægspension er eller kan blive udsat for,

  • 5) de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennemførelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions aktiviteter efter denne lov, og en hensigtsmæssig anvendelse af disse,

  • 6) procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter,

  • 7) fyldestgørende interne kontrolprocedurer,

  • 8) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området og

  • 9) en skriftlig lønpolitik, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren nærmere regler om de foranstaltninger, Arbejdsmarkedets Tillægspension skal træffe for at have effektive former for virksomhedsstyring, jf. stk. 1. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension Bekendtgørelse om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension

•••
profile photo
Profilside