Apotekerloven § 3

Denne konsoliderede version af apotekerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om apoteksvirksomhed

Lov nr. 279 af 06. juni 1984, jf.
lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018,
som ændret ved lov nr. 1555 af 19. december 2017, lov nr. 1554 af 18. december 2018, lov nr. 1555 af 18. december 2018, lov nr. 2070 af 21. december 2020, lov nr. 2393 af 14. december 2021 og lov nr. 908 af 21. juni 2022

§ 3

Apotekere må ikke udøve virksomhed som læge, tandlæge eller dyrlæge.