14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 158

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§158 Regionsrådet yder vederlagsfri vaccination mod visse sygdomme.

•••

Stk. 2 Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke vaccinationer der efter stk. 1 er omfattet af loven, herunder om, Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. Bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza, pneumokokker og COVID-19 til visse persongrupper

  • 1) hvilke sygdomme der skal tilbydes vaccination mod,

  • 2) hvilke persongrupper der skal tilbydes vaccination, og

  • 3) hvilke læger der skal kunne foretage vaccination og varetage vaccinationsopgaver efter loven.

•••

Stk. 3 Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling til læger, der udfører vaccinationer omfattet af stk. 2, herunder betalingens størrelse og krav til, hvilke oplysninger lægen skal indberette til regionen i forbindelse med sin anmodning om betaling, og hvilke oplysninger regionerne skal indberette til de centrale sundhedsmyndigheder i forbindelse med refusion af afholdte udgifter til vaccinationer. Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. Bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza, pneumokokker og COVID-19 til visse persongrupper

•••

Stk. 4 Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes pligt til at give oplysning om vaccinationer efter loven.

•••
profile photo
Profilside