14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 64

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 Anmeldelse af omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab skal mindst angive følgende:

  • 1) Ledelsesmedlemmer, jf. § 17.

  • 2) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

  • 1) Omdannelsesplan og eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen.

  • 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

  • 3) Vurderingsmands attest i henhold til SE-forordningens art. 66, stk. 5.

•••
profile photo
Profilside