Anmeldelsesbekendtgørelsen § 64

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023, bekendtgørelse nr. 1286 af 09. november 2023 og bekendtgørelse nr. 1530 af 07. december 2023

§ 64

Anmeldelse af omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab skal mindst angive følgende:

  • 1) Ledelsesmedlemmer, jf. § 17.

  • 2) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

Stk. 2 Anmeldelsen skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

  • 1) Omdannelsesplan og eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen.

  • 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

  • 3) Vurderingsmands attest i henhold til SE-forordningens art. 66, stk. 5.