Anmeldelsesbekendtgørelsen § 64

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

§ 64

Anmeldelse af omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab skal mindst angive følgende:

  • 1) Ledelsesmedlemmer, jf. § 17.

  • 2) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

Stk. 2 Anmeldelsen skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

  • 1) Omdannelsesplan og eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen.

  • 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

  • 3) Vurderingsmands attest i henhold til SE-forordningens art. 66, stk. 5.