14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 56

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 56

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§56 Stiftelse m.v.
Anmeldelse af en stiftelse skal for en erhvervsdrivende fond mindst angive følgende:

 • 1) Navn og eventuelle binavne.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Stiftelses- og vedtægtsdato, formål og tegningsregel.

 • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Grundkapitalens størrelse, og hvorvidt den er indbetalt kontant eller i andre værdier.

 • 7) Ejere, ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

 • 8) Revisor, jf. § 17.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Det retlige grundlag for fondens oprettelse (testamente, gavebrev eller andet).

 • 2) Vedtægt og andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen.

 • 3) Dokumentation for, at den fastsatte grundkapital er indbetalt til fonden, jf. § 18, stk. 2 og 3.

 • 4) Dokumentation for, at fonden er erhvervsdrivende.

 • 5) Oplysning om, hvorvidt fonden modtager offentlige tilskud, og om fonden er underlagt andet offentligt tilsyn.

 • 6) Den seneste årsrapport, hvis der er tale om en eksisterende fond, der bliver omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde.

•••
profile photo
Profilside