Anmeldelsesbekendtgørelsen § 56

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023, bekendtgørelse nr. 1286 af 09. november 2023 og bekendtgørelse nr. 1530 af 07. december 2023

Stiftelse m.v.
§ 56

Anmeldelse af en stiftelse skal for en erhvervsdrivende fond mindst angive følgende:

 • 1) Navn og eventuelle binavne.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Stiftelses- og vedtægtsdato, formål og tegningsregel.

 • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Grundkapitalens størrelse, og hvorvidt den er indbetalt kontant eller i andre værdier.

 • 7) Ejere, ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

 • 8) Revisor, jf. § 17.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Det retlige grundlag for fondens oprettelse (testamente, gavebrev eller andet).

 • 2) Vedtægt og andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen.

 • 3) Dokumentation for, at den fastsatte grundkapital er indbetalt til fonden, jf. stk. 3 og § 18, stk. 2.

 • 4) Dokumentation for, at fonden er erhvervsdrivende.

 • 5) Oplysning om, hvorvidt fonden modtager offentlige tilskud, og om fonden er underlagt andet offentligt tilsyn.

 • 6) Den seneste årsrapport, hvis der er tale om en eksisterende fond, der bliver omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde.

Stk. 3 Ved indbetaling af grundkapitalen i andre værdier end kontanter skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance, jf. § 33 i lov om erhvervsdrivende fonde, eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance, jf. § 34, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, vedlægges anmeldelsen.