Anmeldelsesbekendtgørelsen § 26

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

Statslige aktieselskaber og selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked
§ 26

Aktieselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når selskabet omfattes eller ikke længere omfattes af reglerne for statslige aktieselskaber.

Stk. 2 Kapitalselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når deres kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land.