Aktivloven § 92

Denne konsoliderede version af aktivloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om aktiv socialpolitik

Lov nr. 455 af 10. juni 1997, jf.
lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 894 af 04. juli 2013, lov nr. 466 af 20. marts 2021, lov nr. 467 af 20. marts 2021, lov nr. 878 af 12. maj 2021, lov nr. 1160 af 08. juni 2021, lov nr. 1171 af 08. juni 2021, lov nr. 371 af 28. marts 2022, lov nr. 452 af 20. april 2022 og lov nr. 879 af 21. juni 2022

§ 92

Den, der modtager særlig støtte efter § 34 til dækning af udgifter til renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, skal tilbagebetale hjælpen. Det samme gælder for den, der modtager hjælp til boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed.

Stk. 2 Ægtefæller hæfter solidarisk for krav om tilbagebetaling efter stk. 1, 1. pkt. Dette gælder, uanset om hjælpen er ydet til den ene eller begge ægtefæller, og uanset om boligen er ejet af den ene eller begge ægtefæller.

Stk. 4 En person, der har modtaget hjælp til boligindskud med tilbagebetalingspligt efter stk. 1, 2. pkt., har pligt til at oplyse kommunen om udbetaling af boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed, i forbindelse med opsigelse af lejemålet, fraflytning eller lignende.