Ægteskabsloven (Æ1) § 57

Denne konsoliderede version af ægteskabsloven (Æ1) er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Lov nr. 256 af 04. juni 1969, jf.
lovbekendtgørelse nr. 771 af 07. august 2019,
som ændret ved lov nr. 962 af 26. juni 2020 og lov nr. 969 af 26. juni 2020

Midlertidig bestemmelse om forældremyndighed
§ 57

(Ophævet)