Ægteskabsbekendtgørelsen § 9

Denne konsoliderede version af ægteskabsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab

Bekendtgørelse nr. 289 af 20. marts 2019

§ 9

Indsigelse mod indgåelse af et ægteskab skal, når ægteskabsbetingelserne prøves af Familieretshuset, fremsættes over for Familieretshuset, der afgør, om indsigelsen er berettiget.

Stk. 2 Fremsættes indsigelse mod indgåelse af ægteskabet over for Familieretshuset, efter at prøvelsesattesten er afsendt, jf. § 10, og kan indsigelsen ikke straks afvises, skal Familieretshuset omgående give meddelelse om indsigelsen til vielsesmyndigheden. Ægteskabet må herefter ikke indgås, før Familieretshuset har afgjort, om indsigelsen er berettiget.