14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsbekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 289 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Når ægteskabsbetingelserne er opfyldte, udsteder Familieretshuset en prøvelsesattest, og sender den til vielsesmyndigheden. Attesten er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen. Hvis betingelsen i § 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning er opfyldt for et kortere tidsrum, skal gyldigheden af attesten begrænses tilsvarende. Begrænsning af attestens gyldighed anføres i anmærkningsrubrikken i prøvelsesattesten.

•••
profile photo
Profilside