14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Gennemført kandidatuddannelse
Ansøgere, der har gennemført en kandidatuddannelse, kan kun optages på en ny erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, hvis der er ledige pladser.

•••

Stk. 2 § 18 og § 21 finder ikke anvendelse for ansøgere, som er omfattet af stk. 1.

•••

Stk. 3 Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der forligger usædvanlige forhold.

•••
profile photo
Profilside