14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 18

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Standby-pladser
Uddannelsesinstitutionen skal fastsætte et antal standby-pladser, som søges samtidig med den ordinære ansøgning om optagelse. Ansøgere opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved den ordinære optagelse.

•••

Stk. 2 Tilbud om en standby-plads på en højere prioritet medfører, at ansøgeren ikke får tilbud om en studieplads på evt. lavere prioriterede uddannelser.

•••

Stk. 3 Institutionen giver ansøgeren tilbud om en studieplads inden for fire uger efter studiestarten, jf. dog stk. 4. Retten til en tilbudt studieplads bortfalder, hvis ansøgeren ikke har accepteret studiepladsen inden for en frist fastsat af institutionen.

•••

Stk. 4 Hvis ansøgeren ikke har fået tilbud om optagelse inden fristens udløb, ændres standby-pladsen til et tilsagn om optagelse senest ved næste ordinære optag, jf. dog § 3, stk. 1. Optagelse forudsætter, at ansøgeren opfylder de specifikke adgangskrav og karakterkrav, der gælder for uddannelsen det pågældende år. Hvis ansøgeren vil gøre brug af et tilsagn om optagelse, skal ansøgeren indgive en ny ansøgning ved næste ordinære optag.

•••
profile photo
Profilside