14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR Forenklet § 50

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet) paragraf 50

Vi har lavet krydshenvisningen til ABR § 63, stk. 3-7, da der ikke er noget stk. 8.

§50 Voldgift
Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsnævnet i overensstemmelse med reglerne i ABR 18 § 63, stk. 3-8.

•••

Stk. 2 En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter ABR 18 § 59 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlægges, hvis der verserer en sag om mediation, mægling eller hurtig afgørelse angående samme tvist.

•••
profile photo
Profilside