14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 26

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 26

§26 Det kan aftales, at betaling for udført arbejde og anvendte materialer sker løbende. Betaling skal ske, når entreprenøren fremsender en faktura til forbrugeren i overensstemmelse med aftalen. § 25, stk. 2 - 4 finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Hvis forbrugeren anmoder om det, skal entreprenøren sende en endelig og fuldstændig opgørelse over de løbende betalinger, når det samlede arbejde er afleveret.

•••
profile photo
Profilside