14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB Forbruger § 25

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere paragraf 25

§25 Betaling og ret til tilbageholdelse af betalingen
Betaling skal ske, når arbejdet er afleveret, jf. § 37.

•••

Stk. 2 En faktura forfalder til betaling, når forbrugeren modtager fakturaen. Betaling anses for rettidig, når den sker senest 15 arbejdsdage efter forfaldsdagen.

•••

Stk. 3 I tilfælde af uenighed om en faktura kan forbrugeren holde hele eller dele af betalingen tilbage. Forbrugeren skal dog betale for den del af fakturaen, der er enighed om.

•••

Stk. 4 Hvis skyldige beløb ikke betales rettidigt, forrentes beløbet med rentelovens rentesats fra forfaldsdagen.

•••
profile photo
Profilside