Bøger, som nævner AB 18 § 63

Begrebet ophævelse

- Side 131 -

...er formuleret således, at erstatningskrav tilsyneladende ikke fordrer noget ansvarsgrundlag for den misligholdende part, se f.eks. LL § 95 og AB 18 § 63, stk. 6. Det fremgår imidlertid af andre bestemmelser i de pågældende regelsæt – lejeloven og AB 18 – at ophævelse kun kommer på tale, hvor lejeren og entreprenøren er ansvarlig for misligholdelsen.

Læs på JurabibliotekBygge- og anlægsarbejder

- Side 175 -

...stk. 5. Bygherren kan i entreprenørens krav om vederlag for brugen modregne med sit eget krav om erstatning for misligholdelse af entreprisekontrakten, også hvor forholdet er afbrudt på grund af entreprenørens konkurs, og godtgørelsen er for brug af materiel efter konkursen, da disse to krav er konnekse, jf. U 1979.6 H. 224 224. Jf. 3. del s. 293.

Læs på Jurabibliotek