Bøger, som nævner AB 18 § 63

Misligholdelsesbeføjelser

- Side 261 -

Eller en bygherre er i kraft af kontrakten berettiget til at benytte entreprenørens materiel til byggeriets færdiggørelse i tilfælde af hans misligholdelse af kontrakten, jf. AB 18 § 63, stk. 5, som ligeledes foreskriver, at der skal ydes entreprenøren sædvanligt vederlag for anvendelsen.

Læs på Jurabibliotek