Bøger, som nævner AB 18 § 32

Kontrakter (4. udg.)
Forfattere: Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 30. aug 2018
DJØF Forlag

E. Meddelelser mellem parterne

- Side 77 -

Om kravene til byggemødereferater hedder det i AB 18 blandt andet: »Bygherren leder møderne og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til entreprenøren«, jf. AB 18 § 32, stk. 2, 1. pkt. Endvidere: »Entreprenøren har ret til at få indført indsigelser og krav i referatet«, jf. § 32, stk. 2, 2. pkt. Endvidere: »Bemærkninger til referatet...

Læs på Jurabibliotek