AB 18 § 32

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Fælles regler om projekterings- og byggemøder
§ 32

Parterne skal selv eller ved en repræsentant deltage i møderne.

Stk. 2 Bygherren leder møderne og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få indført indsigelser og krav i referatet. Bemærkninger til referatet skal snarest muligt sendes til bygherren og skal gengives i referatet for det følgende møde.

Stk. 3 Parterne kan på møderne med bindende virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives i referatet.