Bøger, som nævner AB 18 § 15

Obligationsret 2. del (5. Udg.)
Forfattere: Torsten Iversen
Udgivelsesdato: 08. jan 2019
DJØF Forlag

2.4.2. Regler, der går videre end DL 3-19-2

- Side 242 -

...i U 1970 B s. 219 ff.) om en entreprenørs ansvar for, at en af ham antaget landinspektør havde sat bygningen forkert af (sml. nu AB 18 §§ 15, stk. 1, og 7, stk. 3). I U 1975.876 Ø blev en hovedentreprenør pålagt ansvar for skade forvoldt af en underentreprenør på bygherrens ting (bygning) under udførelsen af arbejdet. På samme måde, som en (total- eller)...

Læs på Jurabibliotek