14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 18 § 15

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed paragraf 15

§15 Afsætning og byggeplads
Bygherren afsætter de bestemmende hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren.

•••

Stk. 2 Ved byggearbejder sørger bygherren i nødvendigt omfang for etablering af stikledninger for afløb, el, gas, vand og varme frem til byggepladsen.

•••

Stk. 3 Bygherren betaler nødvendige tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som følge af, at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal placeres på byggepladsen.

•••
profile photo
Profilside