Bøger, som nævner AB 18 § 12

Entreprise og andre former for værksleje

- Side 87 -

...gennemprøvede materialer, jf. AB 18 § 47, stk. 3, litra a. Der tales i så fald om »udviklingsskader« eller forhold, der skyldes »byggetidens viden« (»the development risk, the state of the art defense«). Se herom bet. 1570/2018 s. 161, jf. s. 96, og de såkaldte MgO-sager fra de senere år, navnlig TBB 2017.779 VBA, TBB 2018.890 VBA og TBB 2019.151 VBA.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...forbrugerforhold, jf. FOL § 26, stk. 2. Ved køb af byggematerialer finder KBL §§ 54 og 83 ikke anvendelse. Et regreskrav mod sælgeren bevares således i en længere periode end ved andre løsørekøb. Entreprenøren skal sikre sig leverandøransvar for leverancer til byggeriet, jf. nærmere AB 18 § 12, stk. 5 og 6, samt Hørlyck : Entreprise – AB 18 s. 209 ff.

Læs på Jurabibliotek