14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Graveloven § 9m

Lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. paragraf 9m

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af graveloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 845 af 21. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9m Erhvervsstyrelsens kompetencer i forbindelse med fælles udnyttelse af infrastruktur
Erhvervsstyrelsen behandler sager om

 • 1) afvisning af eller afslag på en anmodning om adgang til eksisterende passiv fysisk infrastruktur, jf. § 9 f, stk. 2 og 3,

 • 2) at en anmodning om adgang til eksisterende passiv fysisk infrastruktur ikke er imødekommet inden for 2 måneder, jf. § 9 f, stk. 1 og 4,

 • 3) afvisning af en anmodning om adgang til oplysninger om eksisterende passiv fysisk infrastruktur, jf. § 9 g, stk. 2,

 • 4) at en anmodning om oplysninger om en netoperatørs eksisterende passive fysiske infrastruktur ikke er imødekommet inden for 2 uger efter datoen for modtagelsen af anmodningen, jf. § 9 g, stk. 1 og 3,

 • 5) afvisning af en anmodning om adgang til at kunne foretage anlægsopmålinger, jf. § 9 h, stk. 2,

 • 6) at en anmodning om adgang til at kunne foretage anlægsopmålinger ikke er imødekommet inden for 2 uger efter datoen for modtagelsen af anmodningen, jf. § 9 h, stk. 1 og 3,

 • 7) afvisning af en anmodning om etablering frem til en bygnings adgangspunkt eller om adgang til et adgangspunkt, jf. § 9 j, stk. 3,

 • 8) at en anmodning om adgang til et adgangspunkt ikke er imødekommet inden for 2 måneder efter datoen for modtagelsen af anmodningen, jf. § 9 j, stk. 1 og 4,

 • 9) at adgang til etablering af et offentligt højhastighedsnet til elektronisk kommunikationsnet frem til en bygnings adgangspunkt ikke er givet inden for 2 måneder efter datoen for modtagelsen af anmodningen, jf. § 9 j, stk. 2 og 4,

 • 10) afvisning af en anmodning om adgang til eksisterende bygningsintern fysisk infrastruktur, jf. § 9 k, stk. 2, eller

 • 11) at en anmodning om adgang til eksisterende bygningsintern fysisk infrastruktur ikke er imødekommet inden for 2 måneder efter datoen for modtagelsen af anmodningen, jf. § 9 k, stk. 1 og 3.

•••

Stk. 2 Sager omfattet af stk. 1 kan indbringes for Erhvervsstyrelsen af den netoperatør, der har fremsat en anmodning, eller af den netoperatør, der har modtaget en anmodning, i henhold til §§ 9 f-9 h, 9 j eller 9 k.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen er i sin virksomhed uafhængig af instrukser fra klima-, energi- og forsyningsministeren vedrørende den enkelte sags behandling og afgørelse.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Erhvervsstyrelsens behandling af sager efter denne bestemmelse.

•••
profile photo
Profilside