14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kursgevinstloven § 26A

Lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter paragraf 26A

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kursgevinstloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1390 af 29. september 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26A Udarbejder eller har den skattepligtige udarbejdet skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta, jf. skattekontrollovens §§ 29-35, finder stk. 2 anvendelse.

•••
I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er der ved en fejl skrevet "ikke fradragsberettigede" i stedet for "ikkefradragsberettigede" i denne bestemmelse, jf. § 2, nr. 1, i lov nr. 422 af 6/6 2005.

Stk. 2 Det ikkefradragsberettigede tab, jf. § 4, stk. 1, og § 14, stk. 2, opgøres på grundlag af den oprindelige anskaffelsessum henholdsvis afståelsessummen omregnet til valutakursen på tidspunktet for fordringens erhvervelse. Det herefter opgjorte tab omregnes med valutakursen på skæringstidspunktet, jf. skattekontrollovens §§ 32 og 33, § 34, stk. 3-5, og § 35, stk. 2 og 3, for hvert skift i den skattemæssige regnskabsvaluta fra fordringens erhvervelse til fordringens afståelse.

•••
profile photo
Profilside