Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 4b

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

Undtaget fra beskatningen

- Side 233 -

...sikkerhedsstillelse, som etableres som afløsning for sikkerhedsstillelsen 10. juni 2014, ikke er omfattet af beskatningen. Denne undtagelse til beskatning af sikkerhedsstillelser gælder kun i perioden frem til og med 31. december 2017. Skiftes der sikkerhed efter denne dato på en oprindelig sikkerhedsstillelse fra før 11. juni 2018 omfattes det af § 4 b i VSL.

Læs på Jurabibliotek


Beskatningen

Efter bestemmelsen i VSL § 4 b sker der beskatning med det laveste beløb af enten den pågældendes gældsposts kursværdi eller sikkerhedsstillelsens stør-

Læs på Jurabibliotek