Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 4b

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

8.3. Undtaget fra beskatningen

- Side 233 -

...sikkerhedsstillelse, som etableres som afløsning for sikkerhedsstillelsen 10. juni 2014, ikke er omfattet af beskatningen. Denne undtagelse til beskatning af sikkerhedsstillelser gælder kun i perioden frem til og med 31. december 2017. Skiftes der sikkerhed efter denne dato på en oprindelig sikkerhedsstillelse fra før 11. juni 2018 omfattes det af § 4 b i VSL.

Læs på Jurabibliotek8.4. Beskatningen

- Side 234 -

Efter bestemmelsen i VSL § 4 b sker der beskatning med det laveste beløb af enten den pågældendes gældsposts kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse. Beskatningen sker på det tidspunkt, hvor der sker sikkerhedsstillelse, og opgørelsen af beløbet sker derfor også på dette tidspunkt.

Læs på Jurabibliotek