Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 4

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

5.3.1. Generelt om opgørelse af kapitalafkastgrundlaget

- Side 208 -

I VSL § 8, stk. 1, angives endvidere, at der i afkastgrundlaget fratrækkes indestående på mellemregningskontoen, jf. VSL § 4 a, og hensættelser til senere hævning opstået ved disponeringen af virksomhedens resultat, jf. VSL §§ 4 og 10.

Læs på Jurabibliotek7.3.3. Mellemregningskonto

- Side 227 -

VSL § 4, stk. 1, angiver således, at det kun er kontante beløb, der kan bogføres som tilgodehavender. Der skal således foretages en faktisk overførsel af kontanter fra den erhvervsdrivendes private økonomi til virksomhedens økonomi. F.eks. vil en hævning på en privat bankkonto og indsætning på virksomhedens bankkonto være udtryk for en kontant overførsel.

Læs på Jurabibliotek