Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 22b

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

11.2. Ophør med at anvende virksomhedsordningen

- Side 243 -

Vælger den erhvervsdrivende at anvende kapitalafkastordningen for det pågældende indkomstår, skal der uanset dette valg ske beskatning af tidligere års opsparing. Der er således ikke mulighed for at videreføre opsparingen som henlæggelse til konjunkturudligning efter bestemmelserne i VSL § 22 b.

Læs på Jurabibliotek