Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 22

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

11.4. Efterbeskatning

- Side 282 -

Der er i bestemmelsen ikke fastsat regler for ophør af ordningen. Derimod gælder samme regelsæt i forbindelse med ophør af skattepligt som ved henlæggelser til konjunkturudligning. Se henvisning i VSL § 22, stk. 2, til VSL § 22 b, stk. 2-5 og stk. 8, 5.-7. pkt.

Læs på Jurabibliotek