Lovkommentarer, som nævner Virksomhedsskatteloven § 18

Virksomhedsskatteloven (1. udg.)
Forfattere: Jannie Borup Gade
Udgivelsesdato: 09. jan 2017
DJØF Forlag

Bemærk, at § 18 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 18, om det har en betydning.

§ 18

Læs lovkommentar til § 18 på side 245 til 249.

Læs på Jurabibliotek