Lovkommentarer, som nævner Virksomhedsskatteloven § 15c

Virksomhedsskatteloven (1. udg.)
Forfattere: Jannie Borup Gade
Udgivelsesdato: 09. jan 2017
DJØF Forlag

Bemærk, at § 15c blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 15c, om det har en betydning.

§ 15 c

Læs lovkommentar til § 15c på side 225 til 228.

Læs på Jurabibliotek