Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 15c

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

Skattepligtsophør

- Side 258 -

...virksomhedsordningen medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, hvori den fulde skattepligt til Danmark ophører. 208 208. Reglerne om indtræden og ophør af skattepligt fremgår af kildeskattelovens § 1 (fuld skattepligt) og § 2 (begrænset skattepligt). Kildeskatteloven findes som bekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016 med senere ændringer.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Bestemmelsen indeholder også nogle særlige regler i forbindelse med ophør af skattepligt, når der både har været danske og udenlandske virksomheder i virksomhedsordningen. 211 211. Se VSL § 15 c, stk. 1, 3. pkt. Herudover er der i VSL §§ 17 og 18 givet mulighed for henstand med betaling af skatten i forbindelse med fraflytningen.

Læs på Jurabibliotek