Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 15c

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

11.7.2. Skattepligtsophør

- Side 258 -

Efter VSL § 15 c skal opsparing i virksomhedsordningen medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, hvori den fulde skattepligt til Danmark ophører.

Læs på Jurabibliotek