Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 15

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

Tilvalg af virksomhedsordningen

- Side 197 -

...personskatteloven. Dog er det muligt med anvendelse af virksomhedsordningen i en kortere periode end et helt år, når det enten drejer sig om opstartsåret eller ophørsåret for virksomheden. 33 33. Se blandt andet VSL § 8 om opgørelse af afkastgrundlaget ved start af virksomhed og VSL § 15, stk. 1, om valgmuligheden ved ophør eller salg af virksomheden.

Læs på JurabibliotekEndelig beskatning i salgs- eller ophørsåret

- Side 245 -

...overskud for tidligere indkomstår. Beskatningen sker i givet fald på samme måde, som når virksomhedsordningen fravælges. Opsparingen og betalt acontoskat medregnes i den personlige indkomst. I modsætning til ved fravalg af virksomhedsordningen sker den endelige beskatning af opsparingen i salgs- eller ophørsåret. 170 170. Se afsnit 10.1 og VSL § 15 b.

Læs på JurabibliotekUdskydelse af endelig beskatning til året efter salgs- eller ophørsåret

- Side 246 -

...Vælger den erhvervsdrivende at fortsætte med virksomhedsordningen året ud, skal opsparingen først endeligt beskattes året efter salgs- eller ophørsåret. Det betyder samtidig, at der beregnes kapitalafkast for et helt år, ligesom den erhvervsdrivende har mulighed for at disponere sit skattemæssige resultat for salgs- eller ophørsåret på sædvanlig vis.

Læs på JurabibliotekNy virksomhed senest året efter salgs- eller ophørsåret

- Side 247 -

...oktober 2020, kan virksomhedsordningen opretholdes til og med 31. december 2020. 176 176. Forudsat den regnskabsmæssige opdeling af økonomien. Starter den erhvervsdrivende ny virksomhed senest 31. december 2021, kan virksomhedsordningen fortsætte i hele indkomståret 2021. 177 177. Stadig under forudsætning af opdelingen af økonomien i hele 2020.

Læs på JurabibliotekOmdannelse af hele virksomheden til selskab

- Side 253 -

...starten af indkomståret. Såfremt den erhvervsdrivende starter ny virksomhed i løbet af indkomståret, gælder reglerne for nystartet virksomhed. 189 189. Der skal således på ny opgøres indskudskonto, kapitalafkastgrundlag med mere ved opstart. Reglen i VSL § 15, stk. 2, kan ikke udstrækkes til at gælde i tilfælde med skattefri virksomhedsomdannelse.

Læs på Jurabibliotek