Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 15

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

11.4.1.2. Endelig beskatning i salgs- eller ophørsåret

- Side 245 -

Det følger af VSL § 15, stk. 1, at ved fuldstændigt salg af hele virksomheden eller ved ophør med at drive virksomhed skal der ske endelig beskatning af en eventuel opsparing af overskud for tidligere indkomstår. Beskatningen sker i givet fald på samme måde, som når virksomhedsordningen fravælges. Opsparingen og betalt acontoskat medregnes i den personlige...

Læs på Jurabibliotek11.4.1.3. Udskydelse af endelig beskatning til året efter salgs- eller ophørsåret

- Side 246 -

Lovgiver har imidlertid givet den erhvervsdrivende en valgmulighed, idet VSL § 15, stk. 1, 2. pkt., fastslår, at opretholdes opdelingen af den erhvervsdrivendes økonomi i henholdsvis den private økonomi og virksomhedens økonomi, kan virksomhedsordningen opretholdes året ud i salgs- eller ophørsåret. I givet fald skal salgssummen for virksomheden indgå...

Læs på Jurabibliotek11.4.1.4. Ny virksomhed senest året efter salgs- eller ophørsåret

- Side 247 -

...med virksomhedsordningen året ud har – ud over betydningen for afregningen af den endelige skat af opsparingen – også sammenhæng med reglen i VSL § 15, stk. 2. Efter denne bestemmelse kan virksomhedsordningen opretholdes, såfremt den erhvervsdrivende inden udgangen af året efter salgs- eller ophørsåret overtager eller påbegynder anden virksomhed. Ophører...

Læs på Jurabibliotek