Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 11

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

Konsekvenser af negativ indskudskonto

- Side 207 -

...tale om beregning af rentekorrektion i henhold til VSL § 11, stk. 1. Om dette bliver konsekvensen, er dog samtidig afhængig af størrelsen af et opgjort kapitalafkastgrundlag og størrelsen af nettofinansieringsudgifterne i virksomheden. 71 71. Kapitalafkastgrundlaget omtales efterfølgende i afsnit 5.3 og beregningen af rentekorrektion i afsnit 10.

Læs på JurabibliotekOpgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ved opstart

- Side 210 -

Afkastgrundlaget opgøres principielt kun primo for de følgende indkomstår, men som følge af sammenhængen med beregning af rentekorrektion ved negativ indskudskonto er det også nødvendigt at opgøre afkastgrundlaget ultimo. 76 76. Se VSL § 11, stk. 1.

Læs på JurabibliotekGenerelt om hæverækkefølgen

- Side 223 -

...nødvendigt at omtale lovens § 5, stk. 2, som omfatter overførsler, som går ud over saldoen på indskudskontoen 114 114. Henvisningen til VSL § 11 om negativ indskudskonto. – altså i realiteten et lån i virksomheden. Saldoen på indskudskontoen bliver dermed negativ, og der skal eventuelt beregnes en rentekorrektion. 115 115. Se afsnit 10 om denne beregning.

Læs på JurabibliotekDisponering ved for »store« hævninger

- Side 225 -

Er der ikke opsparing fra tidligere indkomstår, der mindst svarer til det beløb, der hæves ud over årets skattemæssige resultat, hæves det overskydende beløb på indskudskontoen, 120 120. Jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 5. eventuelt betragtes beløbet som hævet ud over indskudskontoen. 121 121. Lån i virksomheden, jf. VSL § 5, stk. 2, og VSL § 11.

Læs på JurabibliotekSatsen for rentekorrektion

- Side 238 -

...indskudskontoen er negativ, fremgår det af lovens § 11, stk. 1, at der skal beregnes rentekorrektion, mens det af § 11, stk. 2, fremgår, at foretager den erhvervsdrivende både hævninger og indskud på indskudskontoen i samme indkomstår, skal der beregnes rentekorrektion. Der kan forekomme rentekorrektion på samme tid efter begge disse bestemmelser.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...udgør typisk kapitalafkastsatsen tillagt 2 %-point, men som følge af afrunding m.m. kan der være en forskel på op til 3 %-point. 151 151 For 2017 var afkastsatsen 1 % og rentekorrektionssatsen 3 %. For 2018 er afkastsatsen 0 %, mens rentekorrektionssatsen er 3 %. For indkomstårene 2021 og 2022 er satsen ligeledes 3 % uanset kapitalafkastsatsen er 0 %.

Læs på JurabibliotekMaksimering i forhold til nettofinansiering

- Side 240 -

...Sammenligningen foretages mellem den beregnede rentekorrektion og de nettorenteudgifter, der er fradraget i virksomhedsordningen, med tillæg af fratrukne kurstab og fradrag af skattepligtige kursgevinster i virksomhedsordningen. Kurstab og kursgevinster skal være omfattet af kursgevinstloven for at indgå i beregningen af nettofinansieringsudgifterne.

Læs på Jurabibliotek


Hævning og indskud på indskudskonto i samme år

...indskudskontoen 159 159. Forudsætter, at der foretages hævning af såvel årets resultat (overskud) som eventuelle opsparinger for tidligere indkomstår, jf. hæverækkefølgen. og sidst på året indsætter et beløb på indskudskontoen. Et sådant lån vil medføre fradrag for renter i virksomheden, men indskudskontoen er ikke nødvendigvis påvirket af transaktionerne.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 241 -

Korrektionen foretages med den samme sats, som anvendes ved beregning af rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek

(...)

I modsætning til beregningen af rentekorrektionen på grundlag af negativ indskudskonto i VSL § 11, stk. 1, gælder der ingen maksimering i forhold til nettofinansieringsudgifterne, når der skal beregnes korrektion efter VSL § 11, stk. 2.

Læs på JurabibliotekRentekorrektion ved forældrekøb

- Side 242 -

Er der samtidig beregnet rentekorrektion som følge af negativ indskudskonto, reguleres gælden i ovenstående beregning med den gæld, der danner grundlag for rentekorrektion efter VSL § 11.

Læs på Jurabibliotek


Rentekorrektionen indvirkning på indkomsten

Det samlede rentekorrektionsbeløb efter VSL § 11, stk. 1, og § 11, stk. 2, medregnes til den personlige indkomst uden for virksomhedsordningen og fratrækkes i kapitalindkomsten. Dette fremgår af VSL § 11, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek