Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 11

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

5.2.2.6. Konsekvenser af negativ indskudskonto

- Side 207 -

Den umiddelbare konsekvens er, at der kan blive tale om beregning af rentekorrektion i henhold til VSL § 11, stk. 1. Om dette bliver konsekvensen, er dog samtidig afhængig af størrelsen af et opgjort kapitalafkastgrundlag og størrelsen af nettofinansieringsudgifterne i virksomheden.

Læs på Jurabibliotek10.2.1. Satsen for rentekorrektion

- Side 238 -

Ifølge VSL § 11 beregnes der rentekorrektion i 2 situationer. Når indskudskontoen er negativ, fremgår det af lovens § 11, stk. 1, at der skal beregnes rentekorrektion, mens det af § 11, stk. 2, fremgår, at foretager den erhvervsdrivende både hævninger og indskud på indskudskontoen i samme indkomstår, skal der beregnes rentekorrektion. Der kan forekomme...

Læs på Jurabibliotek

(...)

Rentekorrektionen beregnes efter VSL § 11, stk. 1, med en sats beregnet efter VSL § 9 a. Satsen udgør typisk kapitalafkastsatsen tillagt 2 %-point, men som følge af afrunding m.m. kan der være en forskel på op til 3 %-point.

Læs på Jurabibliotek10.2.4. Maksimering i forhold til nettofinansiering

- Side 240 -

Efter VSL § 11, stk. 1, sidste pkt., er der således indsat en maksimering af størrelsen af rentekorrektionen. Sammenligningen foretages mellem den beregnede rentekorrektion og de nettorenteudgifter, der er fradraget i virksomhedsordningen, med tillæg af fratrukne kurstab og fradrag af skattepligtige kursgevinster i virksomhedsordningen. Kurstab og...

Læs på Jurabibliotek


10.2.5. Hævning og indskud på indskudskonto i samme år

Foretager den erhvervsdrivende både hævning og indskud på indskudskontoen i samme indkomstår, følger det af VSL § 11, stk. 2, at der skal beregnes rentekorrektion. Dette er et værn mod, at den erhvervsdrivende i starten af indkomståret foretager et »lån« i virksomheden ved træk på indskudskontoen og sidst på året indsætter et beløb på indskudskontoen....

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 241 -

Korrektionen foretages med den samme sats, som anvendes ved beregning af rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek

(...)

I modsætning til beregningen af rentekorrektionen på grundlag af negativ indskudskonto i VSL § 11, stk. 1, gælder der ingen maksimering i forhold til nettofinansieringsudgifterne, når der skal beregnes korrektion efter VSL § 11, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek10.2.6. Rentekorrektion ved forældrekøb

- Side 242 -

Er der samtidig beregnet rentekorrektion som følge af negativ indskudskonto, reguleres gælden i ovenstående beregning med den gæld, der danner grundlag for rentekorrektion efter VSL § 11.

Læs på Jurabibliotek


10.2.7. Rentekorrektionen indvirkning på indkomsten

Det samlede rentekorrektionsbeløb efter VSL § 11, stk. 1, og § 11, stk. 2, medregnes til den personlige indkomst uden for virksomhedsordningen og fratrækkes i kapitalindkomsten. Dette fremgår af VSL § 11, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek