Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 10

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

4.3. Særligt om opkrævning hos selvstændige erhvervsdrivende, der anvender en af ordningerne i VSL

- Side 70 -

...jf. VSL § 10, stk. 3, 2. pkt. Tilsvarende gælder for den konjunkturudligningsskat, der betales for skatteydere, der har tilvalgt anvendelse af kapitalafkastordningen, jf. KSL § 22 b, stk. 2, jf. KSL § 60, stk. 1, litra f, samt den udligningsskat, der betales, hvis skatteyderen anvender udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere, jf. VSL...

Læs på Jurabibliotek