Bøger, som nævner Varmeforsyningsloven § 20b

Kommunale Forsyningsselskaber (1. udg.)
Forfattere: Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen og Ellen Skodborggaard
Udgivelsesdato: 08. jul 2010
DJØF Forlag

Bemærk, at § 20b blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 20b, om det har en betydning.

Prisfastsættelsen

- Side 158 -

...kraftvarmeværker, som leverer opvarmet vand, damp eller gas (bortset fra naturgas) til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan der indkalkuleres et overskud, jf. varmeforsyningslovens § 20 b, stk. 1. Ligeledes kan industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, indkalkulere et overskud, jf. lovens § 20 b, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek