Bøger, som nævner Varmeforsyningsloven § 14

Ekspropriation i praksis (2. udg.)
Forfattere: Søren Højgaard Mørup, Hanne Mølbeck og Jens Flensborg
Udgivelsesdato: 14. jun 2019
DJØF Forlag

Overdragelse af ekspropriationskompetence til anden myndighed?

- Side 444 -

...vejlovsekspropriationer sige kommunalbestyrelsen. På samme måde er det i de forskellige love med kommunale ekspropriationshjemler bestemt, at det er kommunalbestyrelsen, som kan træffe beslutning herom. 487 487 Jf. eksempelvis planlovens § 47, stk. 1, miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 1, varmeforsyningslovens § 14, stk. 1, og vandforsyningslovens § 40, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek