Bøger, som nævner Udligningsloven § 15

Bemærk, at § 15 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 15, om det har en betydning.

- Side 57 -

...om gasforsyning. Hvis beløbet efter 2. pkt. overstiger det modregnede beløb i det første modregningsår, beregner Social- og Indenrigsministeriet en forrentning af restbeløbet fra den 1. november i indberetningsåret til den 1. juli i året efter indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret.

Læs på Jurabibliotek